PROFILE
  • Home
  • About Us
  • Profile

LATAR BELAKANG CEC

Pusat Pendidikan Berterusan (CEC) adalah satu entiti yang ditubuhkan pada 17 Julai 2006 yang mana pada asalnya adalah satu unit dalam Pusat Penyelidikan, Perundingan dan Pendidikan Berterusan (PPPB).

Pada tahun 2016, Unit Program Pesisir CEC telah dipindahkan ke Pusat Pembangunan dan Latihan Akademik (CAD) manakala peranan Unit Program Profesional telah diambilalih oleh UTHM Holdings Sdn. Bhd. Pada Ogos 2017, CEC diletakkan di bawah Pejabat Penolong Naib Canselor (Kelestarian Kewangan).

Fokus CEC adalah mempromosi, membangun, melaksanakan dan memantau program-program pembelajaran sepanjang hayat (PSH) UTHM seperti Program Akademik, Eksekutif dan Profesional serta membantu Universiti untuk menjana pendapatan.

CEC menawarkan Program Akademik merangkumi pembelajaran di peringkat Diploma, Sarjana Muda, Sarjana dan Doktor Falsafah (PHD) manakala Program Eksekutif dan Profesional merangkumi Sijil, Diploma dan Sarjana.

VISI

Menerajui aplikasi sains dan teknologi melalui pembelajaran sepanjang hayat yang berkualiti untuk kesejahteraan manusia

MISI

Untuk memberi peluang pendidikan yang inovatif dan pelbagai melalui pendidikan dewasa berkualiti dengan menumpukan kepada pembelajaran inovatif melalui pengalaman dengan kolaborasi antara universiti, industri dan rakan komuniti dan melaksanakan amalan terbaik dalam pendidikan berterusan untuk pembangunan ahli profesional, organisasi dan komuniti yang kreatif, inovatif dan berketerampilan.

Contact Us

CONTINUING EDUCATION CENTRE (CEC)

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,
86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor.

Tel      :  07-453 7017/7954
WA     :  010-979 7853
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Copyright © 2021 CEC UTHM. All Rights Reserved