Kadar pengguna:  / 1
PoorBest 

VISI

Menerajui aplikasi sains dan teknologi melalui pembelajaran sepanjang hayat yang berkualiti untuk kesejahteraan manusia

MISI

Untuk memberi peluang pendidikan yang inovatif dan pelbagai melalui pendidikan dewasa berkualiti dengan menumpukan kepada pembelajaran inovatif melalui pengalaman dengan kolaborasi antara universiti, industri dan rakan komuniti dan melaksanakan amalan terbaik dalam pendidikan berterusan untuk pembangunan ahli profesional, organisasi dan komuniti yang kreatif, inovatif dan berketerampilan

OBJEKTIF

    • Merealisasikan matlamat CEC dalam tempoh tiga (3) tahun sebagai penyumbang besar kepada penglibatan Universiti di dalam pembangunan modal insan dan peningkatan ekonomi dalam dan luar negara.
    • Menguruskan seminar, persidangan, penawaran kursus panjang dan kursus pendek
    • Menghasilkan komuniti berilmu / K-komuniti di Malaysia melalui pendidikan sepanjang hayat dalam bidang kejuruteraan, pengurusan teknologi dan kemanusiaan.
    • Mempertingkatkan profesionalisme staf akademik melalui penglibatan dengan program yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Berterusan.
    • Mempertingkatkan perhubungan Universiti dengan industri, usahawan, agensi awam dan komuniti untuk faedah bersama