Kadar pengguna:  / 2
PoorBest 

VISI

Menerajui aplikasi sains dan teknologi melalui pembelajaran sepanjang hayat yang berkualiti untuk kesejahteraan manusia

MISI

Untuk memberi peluang pendidikan yang inovatif dan pelbagai melalui pendidikan dewasa berkualiti dengan menumpukan kepada pembelajaran inovatif melalui pengalaman dengan kolaborasi antara universiti, industri dan rakan komuniti dan melaksanakan amalan terbaik dalam pendidikan berterusan untuk pembangunan ahli profesional, organisasi dan komuniti yang kreatif, inovatif dan berketerampilan