Kadar pengguna:  / 2
PoorBest 

POLISI

Pusat Pendidikan Berterusan atau Continuing Education Centre (CEC), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) sentiasa menyedia, melaksana dan memantau program pendidikan berkualiti ke arah kelestarian pembelajaran sepanjang hayat kepada semua kelompok masyarakat setempat, industri dan antarabangsa melalui kerjasama rakan universiti, industri dan komuniti daripada dalam dan luar negara mengikut standard kualiti UTHM