Kadar pengguna:  / 1
PoorBest 

Pihak syarikat yang berminat untuk membekalkan perolehan di CEC boleh mendapatkan maklumat berkaitan perolehan berkenaan dalam ruangan ini. Senarai syarikat yang menghantar sebutharga dan senarai syarikat yang berjaya ditawarkan setiap perolehan juga akan dikemaskini di laman ini.

Semua sebut harga yang dihantar perlu memenuhi ketetapan berikut :
  1. Sebutharga perlu lengkap dan menyatakan dengan jelas butiran harga, spesifikasi yang ditawarkan dan tempoh jaminan (jika ada).
  2. Spesifikasi yang dinyatakan CEC perlu dinyatakan kembali dalam sebutharga yang berkenaan sebagai tanda persetujuan syarikat memenuhi spesifikasi yang ditetapkan sekiranya syarikat ditawarkan membekalkan barang bagi perolehan yang terlibat.
  3. Sebutharga dihantar dalam tempoh masa yang ditetapkan sahaja. Sebutharga yang dihantar selepas dari tempoh yang ditetapka tidak akan diterima.

Pihak CEC tidak terikat untuk memilih harga termurah bagi setiap perolehan sekiranya sebutharga yang diberikan tidak jelas, tidak lengkap, tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dan lewat dihantar.

KENYATAAN SEBUTHARGA
Nota : Iklan perolehan ini hanya langkah proaktif CEC bagi memastikan perolehan yang dilakukan adalah telus dan diketahui secara meluas oleh pihak syarikat yang berminat.
BIL. TARIKH TAWARAN
PERKARA STATUS MUAT-TURUN IKLAN SYARIKAT YANG MENGHANTAR SYARIKAT YANG BERJAYA
1.  03 - 17 Januari 2013 Mesin Punch Card (Time Recorder)  Telah ditutup Iklan Bumimaya Meditech  ZM Agriculture & Engineering
ZM Agriculture & Engineering
2.  04 - 18 Oktober 2013  Percetakan Brosur Pesisir  Telah ditutup Iklan  Vcom Trades & Services  Vcom Trades & Services 
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
8.            
9.            
10.