Kadar pengguna:  / 24
sarjanapendidikanteknikdanvokasional

 

Sarjana yang ditawarkan

SARJANA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

 •  MBV

(Sesuai untuk calon dari pelbagai latar belakang yang berminat menceburi bidang pendidikan tetapi belum mempunyai kelayakan ikhtisas pendidikan)
pesisirdaftarsekarang

 • SYARAT KEMASUKAN
   1. Memiliki Ijazah Sarjana Muda dengan kepujian dalam bidang kejuruteraan / teknikal / teknologi / sains / perniagaan / pengurusan daripada Universiti Tun Hussein Onn Malaysia atau dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf Senat UTHM dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan 2.75; atau
   2. Memiliki pengalaman dalam bidang berkaitan bagi calon yang mendapat Purata Matanilai Himpunan kurang 2.75; dan
   3. Hadir dan lulus temuduga yang dijalankan oleh pihak fakulti.
 • Sarjana Pendidikan Teknikal - MBV

  KOS PENGAJIAN PROGRAM AKADEMIK PEMBELAJARAN BERTERUSAN

  NAMA PROGRAM Yuran Pendaftaran (Sekali sepanjang Pengajian) Yuran Perkhidmatan (Setiap Semester) Yuran Pengajian (RM)
  Sabah & Sarawak Luar UTHM UTHM
  Sarjana Pendidikan Teknik & Vokasional 425 535 / 600 (S&S) 3,060 2,652 1,700
  JUMLAH YURAN SEPANJANG PENGAJIAN (5 semester / 2 setengah tahun)
  NAMA PROGRAM Kredit Yuran Sepanjang Pengajian (RM)
  Sabah & Sarawak Luar UTHM UTHM
  Sarjana Pendidikan Teknik & Vokasional 47 23, 165 19,550 13,440

 • STUKTUR PROGRAM MBV

Kadar pengguna:  / 12
sarjanakejuruteraan

 

Sarjana yang ditawarkan

SARJANA KEJURUTERAAN

 • Sarjana Kejuruteraan Awam (MFA)

 • Sarjana Kejuruteraan Elektrik (MEE)

 • Sarjana Kejuruteraan Mekanikal (MDM)

pesisirdaftarsekarang

 • SYARAT KEMASUKAN
  1. Ijazah Sarjana Muda* dengan kepujian dari Universiti Tun Hussein Onn Malaysia atau dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat;
  2. Kelulusan lain yang setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda dengan pengalaman dalam bidang yang berkaitan yang diiktiraf oleh Senat; 

  Purata Matanilai Himpunan (CPA) minima Ijazah Sarjana Muda adalah 2.50

  Kelayakan lain yang boleh dipertimbangkan:

   • Pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan bagi yang tidak memenuhi CPA minima 2.50
   • Diploma Lanjutan yang setara dengan Ijazah Sarjana Muda
 • Sarjana Kejuruteraan Awam - MFA

  KOS PENGAJIAN PROGRAM AKADEMIK PEMBELAJARAN BERTERUSAN

  NAMA PROGRAM Yuran Pendaftaran (Sekali sepanjang Pengajian) Yuran Perkhidmatan (Setiap Semester) Yuran Pengajian (RM)
  Sabah & Sarawak Luar UTHM UTHM
  Sarjana Kejuruteraan Awam - MFA 425 535 3,150 2,730 1,750
  JUMLAH YURAN SEPANJANG PENGAJIAN (5 semester / 2 setengah tahun)
  NAMA PROGRAM Kredit Yuran Sepanjang Pengajian (RM)
  Sabah & Sarawak Luar UTHM UTHM
  Sarjana Kejuruteraan Awam - MFA 41 19,175 16,750 11,850

  Sarjana Kejuruteraan Elektrik - MEE / Mekanikal - MDM

  KOS PENGAJIAN PROGRAM AKADEMIK PEMBELAJARAN BERTERUSAN

  NAMA PROGRAM Yuran Pendaftaran (Sekali sepanjang Pengajian) Yuran Perkhidmatan (Setiap Semester) Yuran Pengajian (RM)
  Sabah & Sarawak Luar UTHM UTHM
  Sarjana Kejuruteraan Elektrik - MEE / Mekanikal - MDM 425 535 3,060 2,652 1,700
  JUMLAH YURAN SEPANJANG PENGAJIAN (5 semester / 2 setengah tahun)
  NAMA PROGRAM Kredit Yuran Sepanjang Pengajian (RM)
  Sabah & Sarawak Luar UTHM UTHM
  Sarjana Kejuruteraan Elektrik - MEE / Mekanikal - MDM 40 18,725 16,360 11,600
 • STUKTUR PROGRAM MFA
 • STUKTUR PROGRAM MEE
 • STUKTUR PROGRAM MDM 1

Kadar pengguna:  / 2
sarjanapendidikanteknikal

 

Sarjana yang ditawarkan

SARJANA PENDIDIKAN TEKNIKAL

 • Sarjana Pendidikan Teknikal (Kejuruteraan Awam) [MBC]

 • Sarjana Pendidikan Teknikal (Kejuruteraan Elektrik) [MBE]

 • Sarjana Pendidikan Teknikal (Kejuruteraan Mekanikal) [MBM]

pesisirdaftarsekarang

 • SYARAT KEMASUKAN
  Memiliki Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam/Elektrik/Mekanikal dengan Kepujian dari Universiti Tun Hussein Onn Malaysia atau dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf atau kelulusan lain yang setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam/ Elektrik/Mekanikal dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Senat UTHM dengan mendapat sekurang-kurangnya


  Purata Matanilai Himpunan 2.50;
  dan
  Memiliki kelayakan ikhtisas pendidikan,
  atau
  Mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 3 tahun dalam bidang pendidikan.

 • Sarjana Pendidikan Teknikal - MBC / MBE / MBM

  KOS PENGAJIAN PROGRAM AKADEMIK PEMBELAJARAN BERTERUSAN

  NAMA PROGRAM Yuran Pendaftaran (Sekali sepanjang Pengajian) Yuran Perkhidmatan (Setiap Semester) Yuran Pengajian (RM)
  Sabah & Sarawak Luar UTHM UTHM
  Sarjana Pendidikan Teknikal - MBC / MBE / MBM 425 535 3,360 2,800 1,760
  JUMLAH YURAN SEPANJANG PENGAJIAN (5 semester / 2 setengah tahun)
  NAMA PROGRAM Kredit Yuran Sepanjang Pengajian (RM)
  Sabah & Sarawak Luar UTHM UTHM
  Sarjana Pendidikan Teknikal - MBC / MBE / MBM 40 20, 225 17,100 11,900

 • STUKTUR PROGRAM MBC
 • STUKTUR PROGRAM MBE
 • STUKTUR PROGRAM MBM

Kadar pengguna:  / 4
sarjanapendidikanteknikrekabentuk

 

Sarjana yang ditawarkan

SARJANA PENDIDIKAN TEKNIKAL (rekabentuk instruksional dan teknologi)

 • MBT

(Sesuai untuk calon dari pelbagai latar belakang dan telah memiliki kelayakan ikhtisas pendidikan (seminima sijil pendidikan), pendidik dan pengurus pendidikan di institusi aliran teknik / vokasional / kemahiran ( termasuk kemahiran hidup) dan sebagainya. Popular di kalangan guru-guru dan pengarah / pengetua kolej-kolej / politeknik / sekolah-sekolah teknikal, vokasional, kemahiran dan sebagainya)
pesisirdaftarsekarang

 • SYARAT KEMASUKAN

  Memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam bidang berikut:

  • Kejuruteraan;
  • Teknologi;
  • Seni Bina;
  • Kemahiran Hidup;
  • Pedagangan;
  • Perakaunan
  • Pelancongan
  • Hospitaliti

  dari Universiti Tun Hussein Onn Malaysia atau dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf atau kelulusan lain yang setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Senat UTHM dengan mendapat sekurang-kurangnya
  Purata Matanilai Himpunan 2.50;
  dan
  Memiliki kelayakan ikhtisas pendidikan, atau Mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 3 tahun dalam bidang pendidikan.

 • Sarjana Pendidikan Teknikal - MBT

  KOS PENGAJIAN PROGRAM PROGRAM AKADEMIK PEMBELAJARAN BERTERUSAN

  NAMA PROGRAM Yuran Pendaftaran (Sekali sepanjang Pengajian) Yuran Perkhidmatan (Setiap Semester) Yuran Pengajian (RM)
  Sabah & Sarawak Luar UTHM UTHM
  Sarjana Pendidikan Teknikal - MBT 425 535 / 600 (S&S) 3,360 2,800 1,760
  JUMLAH YURAN SEPANJANG PENGAJIAN (5 semester / 2 setengah tahun)
  NAMA PROGRAM Kredit Yuran Sepanjang Pengajian (RM)
  Sabah & Sarawak Luar UTHM UTHM
  Sarjana Pendidikan Teknikal - MBT 40 20, 225 17,100 11,900

 • STUKTUR PROGRAM MBT

Kadar pengguna:  / 0
 MPC

 

SARJANA YANG DITAWARKAN

SARJANA SAINS PENGURUSAN TEKNOLOGI PEMBINAAN 

 •  MPC

 
pesisirdaftarsekarang

 • SYARAT KEMASUKAN
   1. Memiliki Ijazah Sarjana Muda dengan kepujian dalam bidang berkaitan daripada Universiti Tun Hussein Onn Malaysia atau dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf Senat UTHM dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan 2.50; atau
   2. Memiliki pengalaman 5 tahun dalam bidang berkaitan bagi calon yang mendapat Purata Matanilai Himpunan kurang 2.50.
 • Sarjana Sains Pengurusan Teknologi Pembinaan

  KOS PENGAJIAN PROGRAM AKADEMIK PEMBELAJARAN BERTERUSAN

  NAMA PROGRAM Yuran Pendaftaran (Sekali sepanjang Pengajian) Yuran Perkhidmatan (Setiap Semester) Yuran Pengajian (RM)
  Sabah & Sarawak Luar UTHM UTHM
  Sarjana Sains Pengurusan Teknologi Pembinaan 450 1,680  5,435 4,690 1,700
  JUMLAH YURAN SEPANJANG PENGAJIAN (4 semester / 2 tahun)
  NAMA PROGRAM Kredit Yuran Sepanjang Pengajian (RM)
  Sabah & Sarawak Luar UTHM UTHM
  Sarjana Sains Pengurusan Teknologi Pembinaan 40 28,910 25,930 15,710

 • STUKTUR PROGRAM MPC