Kadar pengguna:  / 6
PoorBest 
 MPC

 

SARJANA YANG DITAWARKAN

SARJANA SAINS PENGURUSAN TEKNOLOGI PEMBINAAN 

 •  MPC

 
pesisirdaftarsekarang

 • SYARAT KEMASUKAN
   1. Memiliki Ijazah Sarjana Muda dengan kepujian dalam bidang berkaitan daripada Universiti Tun Hussein Onn Malaysia atau dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf Senat UTHM dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan 2.50; atau
   2. Memiliki pengalaman 5 tahun dalam bidang berkaitan bagi calon yang mendapat Purata Matanilai Himpunan kurang 2.50; atau
   3. Accreditation of Prior Experiential Learning (APEL) / Pengakreditan Pembelajaran Pengalaman Terdahulu
    • Warganegara Malaysia
    • Umur minumum : 30 tahun
    • Mempunyai STPM/Diploma/Setara
    • Pengalaman bersesuaian

   

 • Sarjana Sains Pengurusan Teknologi Pembinaan

  KOS PENGAJIAN PROGRAM AKADEMIK PEMBELAJARAN BERTERUSAN

  NAMA PROGRAM Yuran Pendaftaran (Sekali sepanjang Pengajian) Yuran Perkhidmatan (Setiap Semester) Yuran Pengajian (RM)
  Sabah & Sarawak Luar UTHM UTHM
  Sarjana Sains Pengurusan Teknologi Pembinaan 425 535 6,586.25 5,841.25 3,286.25
  JUMLAH YURAN SEPANJANG PENGAJIAN (4 semester / 2 tahun)
  NAMA PROGRAM Kredit Yuran Sepanjang Pengajian (RM)
  Sabah & Sarawak Luar UTHM UTHM
  Sarjana Sains Pengurusan Teknologi Pembinaan 40 28,910 25,930 15,710

 • mpc