Kadar pengguna:  / 7
PoorBest 
sarjanapendidikanteknikrekabentuk

 

Sarjana yang ditawarkan

SARJANA PENDIDIKAN TEKNIKAL (rekabentuk instruksional dan teknologi)

 • MBT

(Sesuai untuk calon dari pelbagai latar belakang dan telah memiliki kelayakan ikhtisas pendidikan (seminima sijil pendidikan), pendidik dan pengurus pendidikan di institusi aliran teknik / vokasional / kemahiran ( termasuk kemahiran hidup) dan sebagainya. Popular di kalangan guru-guru dan pengarah / pengetua kolej-kolej / politeknik / sekolah-sekolah teknikal, vokasional, kemahiran dan sebagainya)
pesisirdaftarsekarang

 • SYARAT KEMASUKAN

  Memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam bidang berikut:

  • Kejuruteraan;
  • Teknologi;
  • Seni Bina;
  • Kemahiran Hidup;
  • Pedagangan;
  • Perakaunan
  • Pelancongan
  • Hospitaliti

  dari Universiti Tun Hussein Onn Malaysia atau dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf atau kelulusan lain yang setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Senat UTHM dengan mendapat sekurang-kurangnya
  Purata Matanilai Himpunan 2.50;

  dan

  Memiliki kelayakan ikhtisas pendidikan, atau Mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 3 tahun dalam bidang pendidikan.

  atau

  Accreditation of Prior Experiential Learning (APEL) / Pengakreditan Pembelajaran Pengalaman Terdahulu

  • Warganegara Malaysia
  • Umur minumum : 30 tahun
  • Mempunyai STPM/Diolpma/Setara
  • Pengalaman bersesuaian
 • Sarjana Pendidikan Teknikal - MBT

  KOS PENGAJIAN PROGRAM PROGRAM AKADEMIK PEMBELAJARAN BERTERUSAN

  NAMA PROGRAM Yuran Pendaftaran (Sekali sepanjang Pengajian) Yuran Perkhidmatan (Setiap Semester) Yuran Pengajian (RM)
  Sabah & Sarawak Luar UTHM UTHM
  Sarjana Pendidikan Teknikal - MBT 425 535 / 600 (S&S) 3,360 2,800 1,760
  JUMLAH YURAN SEPANJANG PENGAJIAN (5 semester / 2 setengah tahun)
  NAMA PROGRAM Kredit Yuran Sepanjang Pengajian (RM)
  Sabah & Sarawak Luar UTHM UTHM
  Sarjana Pendidikan Teknikal - MBT 40 20, 225 17,100 11,900

 • mbt