Sarjana Pendidikan Teknikal

Kadar pengguna:  / 2
PoorBest 
sarjanapendidikanteknikal

 

Sarjana yang ditawarkan

SARJANA PENDIDIKAN TEKNIKAL

 • Sarjana Pendidikan Teknikal (Kejuruteraan Awam) [MBC]

 • Sarjana Pendidikan Teknikal (Kejuruteraan Elektrik) [MBE]

 • Sarjana Pendidikan Teknikal (Kejuruteraan Mekanikal) [MBM]

pesisirdaftarsekarang

 • SYARAT KEMASUKAN
  Memiliki Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam/Elektrik/Mekanikal dengan Kepujian dari Universiti Tun Hussein Onn Malaysia atau dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf atau kelulusan lain yang setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam/ Elektrik/Mekanikal dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Senat UTHM dengan mendapat sekurang-kurangnya


  Purata Matanilai Himpunan 2.50;
  dan
  Memiliki kelayakan ikhtisas pendidikan,
  atau
  Mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 3 tahun dalam bidang pendidikan.

 • Sarjana Pendidikan Teknikal - MBC / MBE / MBM

  KOS PENGAJIAN PROGRAM AKADEMIK PEMBELAJARAN BERTERUSAN

  NAMA PROGRAM Yuran Pendaftaran (Sekali sepanjang Pengajian) Yuran Perkhidmatan (Setiap Semester) Yuran Pengajian (RM)
  Sabah & Sarawak Luar UTHM UTHM
  Sarjana Pendidikan Teknikal - MBC / MBE / MBM 425 535 3,360 2,800 1,760
  JUMLAH YURAN SEPANJANG PENGAJIAN (5 semester / 2 setengah tahun)
  NAMA PROGRAM Kredit Yuran Sepanjang Pengajian (RM)
  Sabah & Sarawak Luar UTHM UTHM
  Sarjana Pendidikan Teknikal - MBC / MBE / MBM 40 20, 225 17,100 11,900

 • STUKTUR PROGRAM MBC
 • STUKTUR PROGRAM MBE
 • STUKTUR PROGRAM MBM