Kadar pengguna:  / 24
PoorBest 
sarjanapendidikanteknikdanvokasional

 

Sarjana yang ditawarkan

SARJANA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

 •  MBV

(Sesuai untuk calon dari pelbagai latar belakang yang berminat menceburi bidang pendidikan tetapi belum mempunyai kelayakan ikhtisas pendidikan)
pesisirdaftarsekarang

 • SYARAT KEMASUKAN
   1. Memiliki Ijazah Sarjana Muda dengan kepujian dalam bidang kejuruteraan / teknikal / teknologi / sains / perniagaan / pengurusan daripada Universiti Tun Hussein Onn Malaysia atau dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf Senat UTHM dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan 2.75; atau
   2. Memiliki pengalaman dalam bidang berkaitan bagi calon yang mendapat Purata Matanilai Himpunan kurang 2.75; dan
   3. Hadir dan lulus temuduga yang dijalankan oleh pihak fakulti.
 • Sarjana Pendidikan Teknikal - MBV

  KOS PENGAJIAN PROGRAM AKADEMIK PEMBELAJARAN BERTERUSAN

  NAMA PROGRAM Yuran Pendaftaran (Sekali sepanjang Pengajian) Yuran Perkhidmatan (Setiap Semester) Yuran Pengajian (RM)
  Sabah & Sarawak Luar UTHM UTHM
  Sarjana Pendidikan Teknik & Vokasional 425 535 / 600 (S&S) 3,060 2,652 1,700
  JUMLAH YURAN SEPANJANG PENGAJIAN (5 semester / 2 setengah tahun)
  NAMA PROGRAM Kredit Yuran Sepanjang Pengajian (RM)
  Sabah & Sarawak Luar UTHM UTHM
  Sarjana Pendidikan Teknik & Vokasional 47 23, 165 19,550 13,440

 • STUKTUR PROGRAM MBV