SARJANA KEJURUTERAAN

Kadar pengguna:  / 23
PoorBest 
sarjanakejuruteraan

 

Sarjana yang ditawarkan

SARJANA KEJURUTERAAN

 • Sarjana Kejuruteraan Awam (MFA)

 • Sarjana Kejuruteraan Elektrik (MEE)

 • Sarjana Kejuruteraan Mekanikal (MDM)

pesisirdaftarsekarang

 • SYARAT KEMASUKAN
  1. Ijazah Sarjana Muda* dengan kepujian dari Universiti Tun Hussein Onn Malaysia atau dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat;
  2. Kelulusan lain yang setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda dengan pengalaman dalam bidang yang berkaitan yang diiktiraf oleh Senat; 

  Purata Matanilai Himpunan (CPA) minima Ijazah Sarjana Muda adalah 2.50

  Kelayakan lain yang boleh dipertimbangkan:

   • Pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan bagi yang tidak memenuhi CPA minima 2.50
   • Diploma Lanjutan yang setara dengan Ijazah Sarjana Muda

             atau

             Accreditation of Prior Experiential Learning (APEL) / Pengakreditan Pembelajaran Pengalaman Terdahulu

   • Warganegara Malaysia
   • Umur minumum : 30 tahun
   • Mempunyai STPM/Diploma/Setara
   • Pengalaman bersesuaian

   

 • Sarjana Kejuruteraan Awam - MFA

  KOS PENGAJIAN PROGRAM AKADEMIK PEMBELAJARAN BERTERUSAN

  NAMA PROGRAM Yuran Pendaftaran (Sekali sepanjang Pengajian) Yuran Perkhidmatan (Setiap Semester) Yuran Pengajian (RM)
  Sabah & Sarawak Luar UTHM UTHM
  Sarjana Kejuruteraan Awam - MFA 425 535 / 600 (S&S) 3,150 2,730 1,750
  JUMLAH YURAN SEPANJANG PENGAJIAN (5 semester / 2 setengah tahun)
  NAMA PROGRAM Kredit Yuran Sepanjang Pengajian (RM)
  Sabah & Sarawak Luar UTHM UTHM
  Sarjana Kejuruteraan Awam - MFA 41 19,175 16,750 11,850

  Sarjana Kejuruteraan Elektrik - MEE / Mekanikal - MDM

  KOS PENGAJIAN PROGRAM AKADEMIK PEMBELAJARAN BERTERUSAN

  NAMA PROGRAM Yuran Pendaftaran (Sekali sepanjang Pengajian) Yuran Perkhidmatan (Setiap Semester) Yuran Pengajian (RM)
  Sabah & Sarawak Luar UTHM UTHM
  Sarjana Kejuruteraan Elektrik - MEE / Mekanikal - MDM 425 535 / 600 (S&S)
  3,060 2,652 1,700
  JUMLAH YURAN SEPANJANG PENGAJIAN (5 semester / 2 setengah tahun)
  NAMA PROGRAM Kredit Yuran Sepanjang Pengajian (RM)
  Sabah & Sarawak Luar UTHM UTHM
  Sarjana Kejuruteraan Elektrik - MEE / Mekanikal - MDM 40 18,725 16,360 11,600
 • mfa
 • mee
 • mdm