Pesisir

Categories

Panduan Proses Tuntutan & Contoh

Panduan Proses Tuntutan & Contoh

Peraturan ini disediakan sebagai panduan kepada semua pihak yang terlibat dalam Program Pesisir terutamanya bagi memastikan permohonan dan pembayaran dapat diproses mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan.

 • Semua tuntutan menggunakan borang sedia ada yang digunapakai UTHM dan CEC.
 • Semua tuntutan hendaklah dilampirkan dengan DOKUMEN YANG LENGKAP.
 • Dokumen tuntutan perlu sampai ke Pejabat CEC selewat-lewatnya dalam tempoh 30 hari selepas selesai melaksanakan tugasan / aktiviti.
 • CEC berhak menolak dokumen tuntutan yang lewat dihantar ke CEC atau dokumen tidak lengkap.
 • Semua resit yang bersaiz kecil perlu ditampal di kertas A4 bagi mengelakkan risiko kehilangan.

TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI RASMI (Pengajaran, Penyeliaan Projek Sarjana, Penilaian Penilaian Projek Sarjana, Penyeliaan Latihan Mengajar)

 • Borang Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri [BEN/UPY/004]
 • Salinan surat tawaran
 • Resit-resit rasmi yang berkaitan – hotel, tambang teksi, resit tol dan sebagainya yang berkaitan
 • Boarding pass (jika menggunakan kapal terbang – hanya untuk ke PPW yang dibenarkan sahaja) – ditempah melalui CEC. Sila dapatkan kebenaran bertulis CEC terlebih dahulu sekiranya perlu membeli tiket kapal terbang secara sendiri
 • Borang menggunakan kenderaan sendiri [BEN/UPY/006/2006-pin1] (jika mempunyai tuntutan perjalanan kenderaan) (E-Travel)
 • Borang pergerakan (E-Travel)
 • Salinan rekod kedatangan pelajar (tandatangan dan cop pensyarah)
 • Salinan Jadual Pertemuan / Jadual Penilaian Projek Sarjana
 • Tuntutan bagi perjalanan pengajaran & penyeliaan yang lebih daripada sekali dalam bulan yang SAMA, perlu menggunakan SATU borang tuntutan sahaja (Pekeliling Bendahari bil. 3/2005)
 • Rujuk Borang Tuntutan Perjalanan [BEN/UPY/004]

TUNTUTAN HONORIUM PENGAJARAN

 • Borang BEN/UPY/009 [Borang tuntutan Saguhati/Honorium]
 • Salinan surat tawaran
 • Rekod kedatangan ASAL (tandatangan dan cop pensyarah)
 • Salinan Jadual Pertemuan

TUNTUTAN HONORIUM PENYELIAAN PROJEK SARJANA

 • Borang BEN/UPY/009 [Borang tuntutan Saguhati/Honorium]
 • Salinan surat tawaran
 • Laporan ringkas penyeliaan pelajar – Borang Penyeliaan Projek Sarjana

TUNTUTAN HONORIUM PENGGUBALAN SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR (Bagi peperiksaan yang tidak melibatkan Program Perdana)

 • Borang BEN/UPY/009 [Borang tuntutan Saguhati/Honorium]
 • Salinan surat lantikan
 • Muka hadapan soalan peperiksaan (tandatangan dan cop rasmi pensyarah di muka hadapan)

TUNTUTAN HONORIUM PENANDAAN KERTAS JAWAPAN PEPERIKSAAN AKHIR

 • Borang BEN/UPY/009 [Borang tuntutan Saguhati/Honorium]
 • Salinan surat tawaran
 • Salinan Borang Markah (tandatangan dan cop pensyarah)

TUNTUTAN HONORIUM PENILAIAN PROJEK SARJANA

 • Borang BEN/UPY/009 [Borang tuntutan Saguhati/Honorium]
 • Salinan surat tawaran
 • Salinan Jadual Pembentangan Projek Sarjana

TUNTUTAN HONORIUM PENYELARAS/PEMBANTU PENYELARAS PROGRAM PESISIR

 • Borang BEN/UPY/009 [Borang tuntutan Saguhati/Honorium]
 • Salinan surat lantikan
 • Senarai tugas dan tanggungjawab (dokumen ini disertakan bersama surat lantikan)
 • Senarai Program / Salinan Jadual Pertemuan
Nota:-
 1. Borang-borang yang berkaitan boleh didapati di ruangan Muat-turun Tuntutan di laman web CEC.
 2. Tuntutan Pengajaran + Penandaan + Penggubalan Soalan Peperiksaan Akhir + Penyeliaan Projek Sarjana + Penilaian Projek Sarjana boleh digabung dalam SATU borang atau secara berasingan. Contoh diberi (Semua tuntutan yang digabung dalam SATU borang) - [BEN/UPY/009]
 3. Sekiranya tiada salinan surat tawaran / salinan jadual pertemuan / senarai tugas dan tanggungjawab, pihak CEC akan membantu menyediakan dokumen tersebut.

There are no documents in this category